ManBetX

ManBetX

亦有干,不甚泄痢,而下部疮痒。其叶平,主霍乱吐下不止。

胡洽治大虚伤损,梦寤惊悸,上气肩息,肾中风湿,小腹里急引腰脊,四肢常苦寒冷,大小便涩利无常,或赤或白,足微肿,或昏僻善忘者,无泽泻、防风、黄、元参、磁石、骨皮,有黄芩一两,麦冬、地黄、远志各三两,大枣二十枚。一名白瓜子,即冬瓜子也。

 此一种积年乃死,疗之各自有药。又方故履内毡替烧末五匕,和酒一升,平旦向日服之,强行须臾吐鼠出,三朝服。

凡洗浴以少许投水盆中,即无毒。大肠有热,肠鸣腹满挟脐痛,食不化,喘不能久立,巨虚上廉主之。

又灸腰目七壮在尻上约左右是。并治小儿秃疮及诸恶疮。

 一切病食疰,灸手小指头随年壮,男左女右。卷二十膀胱腑方\三焦虚实第五治上焦冷下痢,腹内不安,食即注下方。

Leave a Reply